mr. N. (Niek)
Vollebergh

Niek is in 2012 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens zijn studie interesseerde Niek zich met name in juridische vraagstukken met een internationaal karakter.

Deze interesse heeft hij na zijn studie direct in de praktijk kunnen brengen. De afgelopen jaren heeft hij zich gespecialiseerd in het vreemdelingen- en asielrecht en heeft hij zich een gepassioneerd vreemdelingenrechtadvocaat getoond. Het contact met cliënten van verschillende culturen en religies spreekt Niek bijzonder aan. Daarnaast heeft hij inmiddels brede proceservaring op het gebied van het vreemdelingenrecht.

Niek staat cliënten bij die bescherming nodig hebben, de zogenaamde vluchtelingen. Daarnaast staat hij eveneens cliënten bij die familieleden naar Nederland willen laten komen in het kader van gezinshereniging. Ook arbeid gerelateerde migratie en Wet arbeid vreemdelingenproblematiek behoort tot zijn specialisme. Niek is aangesloten bij de Vereniging Asieladvocaten & -Juristen Nederland. Daarnaast is hij (plv.) Lid van het College van Afgevaardigden.

mr. N. (Niek) Vollebergh heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Vreemdelingenrecht
– Asiel- en Vluchtelingenrecht

Deze registratie verplicht Niek Vollebergh elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.