Verandering Rijkswet op het Nederlanderschap

Op 26 september 2017 behandeld de Eerste Kamer het wetsvoorstel waarin de naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar wordt gebracht. Nu kan een houder van een verblijfsvergunning na vijf jaar toelating en hoofdverblijf in Nederland de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen kan dit pas na zeven jaar. Overige voorwaarden, zoals eisen die gesteld worden aan inburgering blijven ook in het nieuwe wetsvoorstel gehandhaafd.

Gehuwden

Met dit voorstel krijgen vreemdelingen die ten minste drie jaar gehuwd zijn met een Nederlandse partner een naturalisatietermijn van drie jaar toelating en hoofdverblijf. Deze termijn van drie jaar sluit aan bij de bestaande termijn van drie jaar toelating en hoofdverblijf voor degene die binnen het Koninkrijk ongehuwd met een ongehuwde Nederlander in een duurzame relatie anders dan het huwelijk samenleeft. Daarnaast worden een aantal, zelden gebruikte, uitzonderingen op de naturalisatietermijn geschrapt, aldus de website van de Eerste Kamer.

Nederlandse nationaliteit aanvragen?

Voldoet u op dit moment aan de voorwaarden voor naturalisatie en bent u van plan de Nederlandse nationaliteit aan te vragen? Dan kan het verstandig zijn niet te lang te wachten met het indienen van de aanvraag. U kunt in dat geval altijd contact opnemen met Niek Vollebergh voor advies op maat.

UPDATE!

De wetswijziging is door de Eerste Kamer afgewezen nu de fractie van 50Plus tegen het wetsvoorstel heeft gestemd. Hiermee lijkt de verlenging van de naturalisatietermijn voorlopig van de baan.

Recente Berichten