MR. R. (Rukiye) Deniz

Het werkterrein van Rukiye betreft met name het migratierecht en het (internationale) personen-en familierecht. Zij is gespecialiseerd in zowel het asielrecht, als het regulier vreemdelingenrecht.

Dankzij deze bijzondere combinatie van specialisaties kunnen cliënten met een migratieachtergrond die bepaalde (complexe) problemen ondervinden op het gebied van het familierecht, ook geholpen worden door Rukiye. Denk dan bijvoorbeeld aan echtscheidingen, vervangende toestemmingen of wijzigingen van geboorteaktes.