Afspraak maken Juridisch Advies Voor particulieren en het MKB

Persoonlijk

Korte lijnen

Deskundigheid

Betrokkenheid

Succes

sep-vertical

VHD Advocaten | Mediation is een jong en dynamisch advocatenkantoor dat zich richt op particulieren en ondernemers. Ons kantoor staat voor een persoonlijke benadering, korte lijnen, deskundigheid, betrokkenheid en succes. Door dit alles zijn we een laagdrempelig kantoor.

Rechtsgebieden

PERSONEN- FAMILIERECHT & MEDIATION

Personen- en familierecht & mediation

Waaronder behoren echtscheiding, afwikkeling beëindiging samenwoning, maar ook gezag- en omgangskwesties, boedelscheiding, kinder- en partneralimentatie, ondertoezichtstelling- en uithuisplaatsing, gerechtelijke vaststelling en ontkenning vaderschap, vervangende toestemming i.v.m. verhuizing, artikel 1:253a procedures.

De juridische bijstand kan zowel zijn advisering en/of optreden tijdens gerechtelijke procedures, maar eveneens bestaat de mogelijkheid van mediation (bemiddeling).

Het idee van mediation (bemiddeling) is dat u samen met de andere partij uw conflict gaat oplossen met behulp van een mediator (die beide partijen onafhankelijk en neutraal begeleid).

ASIEL EN VREEMDELINGENRECHT

Asiel- en Vreemdelingenrecht

Heeft de IND uw vergunning ingetrokken? Is de aanvraag voor een verblijfsvergunning voor uw partner afgewezen? Moet u als EU-burger toch Nederland verlaten? Aarzel niet en kom op tijd in actie samen met een in het vreemdelingenrecht gespecialiseerd advocaat! In de IND treft u een geducht tegenstander die u met kennis en kunde moet bestrijden.

Het vreemdelingenrecht bestaat uit een oerwoud aan regels. Asiel, gezinshereniging, werkvergunningen, voor al deze aspecten gelden aparte regels. Bovendien geldt niet altijd alleen de Nederlandse regelgeving, maar kan daarnaast de vaak soepelere Europese regelgeving van toepassing zijn.

Het is zeer belangrijk dat u door een specialist bijgestaan wordt en dat u de ongelijke strijd niet alleen voert. Ons kantoor heeft met mr. Ons kantoor heeft met mr. Niek Vollebergh en mr. Rukiye Deniz dé specialisten in huis die u graag bijstaan.

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

Sociaal Zekerheidsrecht

Hierbij kunt u denken aan problemen op het gebied van uw uitkering , bijvoorbeeld een uitkering op grond van de Participatiewet (bijstand), UWV (Wajong, WIA, WW, WAO) , etc.

In dit soort gevallen is deskundige juridische bijstand van groot belang. Ons kantoor kan u die bieden.

BESTUURSRECHT

Bestuursrecht

U krijgt met het bestuursrecht te maken wanneer u iets van de overheid wilt óf wanneer de overheid iets van u wilt. Uw aanvraag om een omgevingsvergunning is afgewezen. U heeft van de gemeente een last onder dwangsom opgelegd gekregen. Of wellicht wilt u bezwaar maken tegen die aan te leggen drukke straat net voor uw woning.

patricia-hendrikx-heeren

Patricia
Hendrikx-Heeren

Patricia staat cliënten op het gebied van het personen- en familierecht zowel op basis van eenzijdige advisering/procedures als op basis van mediation bij en behandelt daarnaast zaken in de algemene praktijk waaronder zoal het verbintenissenrecht, handelsrecht en het sociaal zekerheidsrecht.

       

patricia-hendrikx-heeren

Niek
Vollebergh

Niek staat cliënten bij die bescherming nodig hebben, de zogenaamde vluchtelingen. Daarnaast staat hij eveneens cliënten bij die familieleden naar Nederland willen laten komen in het kader van gezinshereniging. Ook arbeid gerelateerde migratie en Wet arbeid vreemdelingenproblematiek behoort tot zijn specialisme.

       

niek-vollebergh-2
rukiye-deniz

Rukiye
Deniz

Het werkterrein van Rukiye betreft het migratierecht. Migreren kan problemen met zich meebrengen waarbij u de bijstand van een advocaat nodig kunt hebben. Rukiye biedt in die situaties een helpende hand. Denk bijvoorbeeld aan een afwijzing van een aanvraag of een intrekking van een vergunning. Rukiye is in het asielrecht en in het regulier vreemdelingenrecht gespecialiseerd.

       

rukiye-deniz

Tarieven

Het uurtarief wordt gedurende het intakegesprek in overleg met u bepaald. De hoogte van het uurtarief hangt af van de behandelende advocaat, complexiteit en eventuele spoedeisendheid. Afhankelijk van de behandelende advocaat, kunt u in sommige gevallen ook kiezen voor een vast tarief. Bij ons wordt het (uur)tarief niet vermeerderd met kantoor- of bureaukosten.

Wij zullen voor u beoordelen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, de zogeheten toevoeging. Nader informatie hierover kunt u vinden op www.rvr.org

Nieuws

VHD Advocaten | Mediation

Fatimastraat 1 4834 XT Breda
T: +31 76 737 03 40
F: +31 76 2045678

Patricia Hendrikx-Heeren

T: +31 6 29 94 07 99
hendrikxheeren@vhdadvocaten.nl

Contact